11:11 04/10/2013

Viettel Global sắp tăng vốn gấp đôi để mở rộng thị trường ngoại

Mạnh Chung

Viettel Global vừa thông qua kế hoạch tăng 100% vốn điều lệ, nhằm tăng năng lực tài chính để mở rộng đầu tư ra nước ngoài

<div><span style="font-size: 15px;">Mạng di động Metfone của Viettel tại Campuchia.</span></div><div style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"><br></div>
<div><span style="font-size: 15px;">Mạng di động Metfone của Viettel tại Campuchia.</span></div><div style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"><br></div>
Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để mở rộng các thị trường mới tại nước ngoài vừa được Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (thuộc Tập đoàn Viettel) thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2013.

Cụ thể, tại đại hội này, Đại hội đồng cổ đông Viettel Global đã thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty.

Số lượng cổ phần dự kiến chào bán là 621.906.000 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần hiện nay của Viettel Global là 621.905.200, trong đó Tập đoàn Viettel nắm giữ 591.795.200 cổ phần.

Đối tượng chào bán toàn bộ số cổ phần phổ thông phát hành thêm (621.906.000) là cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Trong trường hợp số cổ phần không chào bán hết sẽ được Hội đồng Quản trị Viettel Global lựa chọn đối tác chiến lược khác để chào bán với giá không đổi.

Thời gian phân phối dự kiến là quý 3 và quý 4 năm 2013, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ.

Viettel Global cho biết, mục tiêu của việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 6,2 nghìn tỷ đồng lên 12,4 nghìn tỷ đồng là nhằm tăng năng lực tài chính của công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để thực hiện đầu tư vào một số dự án.

Theo đó, Viettel Global sẽ thực hiện đầu tư vào các thị trường mới trong 3 năm tới để thực hiện quy mô thị trường đạt 300 triệu dân (tăng quy mô thị trường thêm 245 triệu dân), và để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược khác.

Ngoài ra, tại đại hội này, Đại hội đồng cổ đông của Viettel Global đã công bố tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc đổi tên từ: “Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel” thành “Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel”.

Đồng thời, Viettel Global cũng công bố tờ trình về chủ trương đầu tư vào nước Cộng hòa Tanzania.

Đến thời điểm hiện tại, Viettel đã đầu tư ra và kinh doanh ở châu Á (Lào, Campuchia), châu Mỹ (Haiti, Peru) và châu Phi (Mozambique, Cameroon). Hiện Viettel Global cũng đang xúc tiến đầu tư sang Kenya, Ethiopia, Kenya, Tanzania…