08:25 18/09/2009

Viettel mở màn đăng ký lại thông tin cho thuê bao trả trước

An Nhi

Từ ngày 17/9, Viettel Telecom bắt đầu thực hiện việc đăng ký lại thông tin cho các thuê bao điện thoại di động trả trước

Để đăng ký lại thông tin, khách hàng chỉ cần mang theo Chứng minh thư hoặc hộ chiếu cùng thẻ sim cần đăng ký thông tin.
Để đăng ký lại thông tin, khách hàng chỉ cần mang theo Chứng minh thư hoặc hộ chiếu cùng thẻ sim cần đăng ký thông tin.
Từ ngày 17/9, Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) bắt đầu thực hiện việc đăng ký lại thông tin cho các thuê bao điện thoại di động trả trước.

Đối tượng buộc phải đăng ký lại thông tin là các khách hàng sở hữu trên 03 thuê bao di động trả trước kích hoạt trước ngày 10/8/2009.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi khách hàng trong quá trình đăng ký lại thông tin, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và hệ thống tại gần 100.000 điểm đăng ký thông tin là các đại lý, điểm bán, cửa hàng trực tiếp được ủy quyền. Theo đó, Viettel Telecom có thể đảm bảo hoàn thành việc đăng ký lại thông tin đúng theo thời hạn được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định là trước ngày 31/12/2009.

Để đăng ký lại thông tin, khách hàng chỉ cần mang theo Chứng minh thư (có thể là Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân đội hay Chứng minh công an) hoặc hộ chiếu cùng thẻ sim cần đăng ký thông tin.

Nhà mạng này cũng cho biết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, công ty sẽ cho phép thực hiện hoạt động chuyển nhượng cho các cá nhân khác hoặc chuyển tiền sang tài khoản gốc của một trong 03 thuê bao khách hàng đăng ký giữ lại. Tuy nhiên, Viettel Telecom sẽ chỉ áp dụng phương pháp này đối với các thuê bao đang hoạt động hai chiều và đã có thời gian hoạt động trên 6 tháng.

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, nếu sau ngày 31/12/2009 các khách hàng đã đăng ký thông tin thuê bao, kích hoạt trước ngày 10/8/2009 và đang sử dụng nhiều hơn 03 thuê bao di động trả trước chưa thực hiện đăng ký lại thông tin sẽ bị chấm dứt hoạt động. Vì vậy, các thuê bao này muốn sử dụng lại dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện được tốt, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thanh tra bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương sẽ tiến hành kiểm tra trên toàn quốc.

Như vậy, Viettel Telecom là mạng đầu tiên triển khai việc đăng ký lại thông tin. Một số nhà cung cấp khác cũng cho hay đang tiến hành ra soát lại hệ thống và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký lại thông tin cho khách hàng của mình.