10:01 21/05/2013

Viettel sắp phải thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp lớn

Ngô Trang

Nội dung chính trong đề án tái cơ cấu Viettel vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Vốn điều lệ của Viettel sau tái cơ cấu sẽ là 100 nghìn tỷ đồng.<br>
Vốn điều lệ của Viettel sau tái cơ cấu sẽ là 100 nghìn tỷ đồng.<br>
Viettel sẽ có vốn điều lệ 100 nghìn tỷ đồng với ngành nghề chính là kinh doanh viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình…

Đó là một trong nội dung chính trong đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Chính phủ thống nhất xây dựng Viettel thành đơn vị kinh tế quốc phòng mạnh, năng động, hiện đại, có năng lực cạnh tranh và cơ cấu hợp lý. Ngành, nghề kinh doanh chính của Viettel sẽ là: viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.

Bên cạnh đó, Viettel cũng được hoạt động trong một số ngành, nghề có liên quan như: thương mại, phân phối, bán lẻ vật tư, thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông; tài chính ngân hàng, bất động sản, đào tạo nguồn nhân lực…

Trong giai  đoạn 2013-2015, Viettel sẽ có 11 đơn vị, gồm: Tổng công ty Viễn thông Viettel; Tổng công ty Mạng lưới Viettel; Công ty Bất động sản Viettel; Công ty Truyền hình Viettel... và 63 chi nhánh Viettel tại các tỉnh, thành phố trong nước hạch toán phụ thuộc công ty mẹ.

Ngoài ra có 5 công ty TNHH một thành viên là đơn vị độc lập do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Công ty TNHH Một thành viên Thông tin M1; Công ty TNHH Một thành viên Thông tin M3; Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel; Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nhà Viettel; Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư công nghệ Viettel.

Cùng với đó, công ty mẹ Viettel sẽ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 7 đơn vị , gồm: Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel; Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel; Công ty Cổ phần Công trình Viettel... và nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 4 đơn vị là Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vinaconex-Viettel; Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn.

Đề án cũng nêu rõ, Viettel có trách nhiệm thực hiện sáp nhập Công ty Thông tin viễn thông Điện lực vào công ty mẹ. Đồng thời, thoái toàn bộ vốn của công ty mẹ tại 5 công ty cổ phần: Công nghệ Viettel; Phát triển thương mại Vinaconex; EVN Quốc tế; Công nghiệp cao su Coecco và Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vietel  thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực.

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến thời điểm này, Thủ tướng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của 6/9 tập đoàn kinh tế và 8/10 tổng công ty 91.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã chỉ đạo sắp xếp được 27 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá 16 doanh nghiệp, sáp nhập 5 doanh nghiệp, bán 3 doanh nghiệp và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3 doanh nghiệp.