20:09 25/12/2008

Viettel sẽ nắm 15% vốn điều lệ Ngân hàng Quân đội

M.Đức

Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc Viettel nắm 15% vốn điều lệ của Ngân hàng Quân đội (MB)

MB đang hoàn tất các thủ tục đăng ký mức vốn điều lệ mới là 3.400 tỷ đồng.
MB đang hoàn tất các thủ tục đăng ký mức vốn điều lệ mới là 3.400 tỷ đồng.
Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc Viettel nắm 15% vốn điều lệ của Ngân hàng Quân đội (MB).

Theo Công văn số 8822/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, đi cùng với tỷ lệ sở hữu trên, Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ trở thành cổ đông chiến lược của MB; trong đó kế hoạch năm 2008 góp tối thiểu là 10% vốn điều lệ.

Với khoản đầu tư này, Bộ Quốc phòng cùng Viettel xác định nguồn vốn và số vốn góp cụ thể vào MB và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngày 16/12 vừa qua, MB thông báo đang hoàn tất thủ tục đăng ký mức vốn điều lệ mới là 3.400 tỷ đồng.