16:41 30/01/2012

VIG và HSSC bị phạt 190 triệu đồng

Minh Hà

VIG và HSSC trên buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán theo quy định

Diễn biến giá cổ phiếu VIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội (HSSC) do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ hoạt động đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ngày 19/01/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: công ty không quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư và tiền của công ty, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 1 Điều 32 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Công ty không thực hiện báo cáo theo quy định, vi phạm quy định Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán và Điều 3 Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này là 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) và 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt tiền là 120 triệu đồng.

* Căn cứ kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội, ngày 19/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội (HSSC) do đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: Công ty không thực hiện tách bạch tiền của nhà đầu tư với tiền của công ty chứng khoán theo quy định, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty  là 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hai công ty trên buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.