23:16 16/03/2010

VIG và POT trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

VIG và POT trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ lần lượt là 7,5% và 7%/cổ phần

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức bằng tiền của VIG và POT.

* Ngày 23/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX).

Theo đó, ngày 12/4/2010, VIG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7,5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 750 đồng.

Trước đó, VIG đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nguyên tắc việc chào bán chứng khoán ra công chúng tại văn bản số 708/UBCK-QLKD ngày 15/3/2010. Sau khi chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty sẽ thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá bán 10.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - tầng 3-4, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VIG vào những ngày 22/3, 23/3 và 24/3/2010.

* Ngày 24/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX).

Theo đó, ngày 19/4/2010, POT sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, người sở hữu làm chứng khoán thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện - 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu POT vào những ngày 23/3, 24/3 và 25/3/2010.