11:20 11/07/2008

Viglacera Hạ Long sẽ niêm yết trên sàn Hà Nội

N.Anh

Sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long được niêm yết 7 triệu cổ phiếu

Ngày 11/7/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long được niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long sẽ niêm yết 7 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 70 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có trụ sở chính tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cơ cấu sở hữu bao gồm: Nhà nước nắm giữ 45,17%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 54,83%.

Được biết, ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm: sản xuất, khai thác và kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; tư vấn, thiết kế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng...