11:53 09/06/2010

Vimedimex đăng ký niêm yết hơn 8 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

HOSE thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (Vimedimex)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (Vimedimex).

Theo đó, Vimedimex đăng ký niêm yết 8.141.196 cổ phiếu phổ thông trên HOSE.

Công ty có vốn điều lệ là 81.411.960.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh như: xuất nhập khẩu (hoạt động tự doanh và dịch vụ ủy thác) và phân phối các sản phẩm ngành y dược, nông sản, gia vị, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ; kinh doanh kho dược phẩm GSP, kho ngoại quan, cao ốc văn phòng và các dịch vụ liên quan khác.

Được biết, đại hội công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 5.081,208 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 31,601 tỷ đồng; dự kiến mức chi trả cổ tức là 18%.

Theo báo báo kết quả kinh doanh năm 2009, doanh thu của công ty đạt 5.072,744 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 25,065 tỷ đồng; cổ tức 18% bằng tiền.