11:52 14/06/2007

Vinacafe Biên Hòa nâng tỷ lệ trả cổ tức

L.Hương - V.Anh

Theo lãnh đạo của Vinacafe Biên Hòa, sự thay đổi này là do kết quả kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao

Sản phẩm cà phê tan của Vinacafe Biên Hòa.
Sản phẩm cà phê tan của Vinacafe Biên Hòa.
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (tổ chức vào ngày 8/6) đã thống nhất nâng tỷ lệ trả cổ tức năm 2006 từ 12,5% lên 32,5%.

Trong đó, 12,5% cổ tức bằng tiền mặt, 20% còn lại bằng cổ phần (cổ đông sở hữu 5 cổ phần cũ được thêm 1 cổ phần mới).

Theo lãnh đạo của Vinacafe Biên Hòa, sự thay đổi này là do kết quả kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao. Kết quả đã kiểm toán trong năm 2006 của Vinacafe Biên Hòa cho thấy doanh thu của công ty tăng 21,4% so với 2005, đạt trên 455 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 33%, đạt 59,9 tỷ đồng.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp sau khi cổ phần hoá, Vinacafé đạt mức tăng trưởng cao như vậy. Đặc biệt trong quý I/2007, công ty đã đạt được kết quả khá ấn tượng: doanh thu tăng 54%, lợi nhuận tăng 126% so với cùng kỳ năm 2006.

Vinacafe Biên Hòa đang sở hữu thương hiệu Vinacafe được đánh giá là thương hiệu mạnh nhất trong ngành và giữ thị phần lớn nhất về cà phê hòa tan tại Việt Nam. Năm ngoái, công ty đón nhận giải thưởng quốc tế về ứng dụng hệ thống sở hữu trí tuệ do WIPO, cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc trao tặng.