23:48 13/05/2013

Vinacafé Biên Hòa thay Tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Nguyễn Tân Kỷ được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc VCF thay ông Phạm Quang Vũ từ ngày 13/5

Sơ đồ tổ chức của VINACAFÉ Biên Hòa.
Sơ đồ tổ chức của VINACAFÉ Biên Hòa.
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị thay đổi Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Phạm Quang Vũ từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty và ông Nguyễn Tân Kỷ được bổ nhiệm giữ chức vụ này từ ngày 13/5/2013.

Hiện, Ban tổng giám đốc của công ty có 4 thành viên gồm: ông Nguyễn Tân Kỷ - Tổng giám đốc và ba phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Thanh Tùng, Lê Quang Chính và ông Lê Hùng Dũng.

Được biết, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Bùi Xuân Thoa đã từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của công ty; ông Phạm Hồng Sơn, bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Phạm Đình Toại trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2013, doanh thu của VCF đạt 427,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,56 tỷ đồng, EPS đạt 1.338 đồng/cổ phiếu.

Năm 2013, VCF dự kiến doanh thu đạt 3.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng.