16:51 08/12/2008

Vinaconex 15 được chào bán 4 triệu cổ phiếu

Ánh Tuyết

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 15

Ngày 5/12/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (Vinaconex 15).

Theo đó, Vinaconex 15 được phép chào bán ra công chúng 4 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 53 Đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Công ty chuyên hoạt động trong ngành xây dựng dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây tải điện, trạm biến áp, hạ tầng kỹ thuật đô thị ...