10:13 05/12/2008

Vinaconex 25 được chấp thuận niêm yết nguyên tắc trên HASTC

N.Anh

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đăng ký niêm yết 4 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng

Ngày 4/12/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được niêm yết cổ phiếu trên HASTC.

Theo đó, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đăng ký niêm yết 4 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 40 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 có vốn điều lệ 40 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu: Nhà nước nắm giữ 0%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 100%.

Công ty có trụ sở chính đặt tại 159B, Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, thủy điện, các công trình kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp,...