15:44 18/12/2008

Vinaconex 34 bị phạt 70 triệu đồng

N.Anh

Ủy ban chứng khoán vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinaconex 34

Ngày 17/12/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinaconex 34.

Cụ thể, từ tháng 7/2007 - 7/2008, Công ty Cổ phần Vinaconex 34 đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm quy định tại Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, Vinaconex 34 đã nộp hồ sơ công ty đại chúng không đúng thời hạn, vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Do đó, xét mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán đã phạt công ty 70 triệu đồng và đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán của Vinaconex 34 theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.