07:30 22/06/2007

Vinaconex chuyển thành tổng công ty cổ phần

H.Ngân

Tính đến thời điểm cổ phần hóa khối cơ quan tổng công ty, tháng 11/2006, Vinaconex đã tăng trưởng 19 năm liên tục

Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực họat động chính của Vinaconex.
Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực họat động chính của Vinaconex.
Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã chính thức chuyển đổi thành tổng công ty cổ phần, với tên gọi tắt mới là Vinaconex JSC.

Tính đến thời điểm cổ phần hóa khối cơ quan tổng công ty, tháng 11/2006, Vinaconex đã tăng trưởng 19 năm liên tục với tốc độ trung bình 16%/năm, 96 đơn vị trực thuộc, tổng giá trị sản lượng 8.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 5.582 tỷ đồng, nộp ngân sách 225 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 234 tỷ đồng.

Vinaconex JSC có vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng, trong đó cổ phần Nhà nước chiếm 63,35%, cổ phần của các cổ đông khác chiếm 36,65% vốn điều lệ.

Hướng tới thành lập một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, Vinaconex JSC hoạt động trong nhiều lĩnh vực: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình thủy điện, điện nguyên tử, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị...; đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản; khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý và vận hành các trung tâm thương mại, siêu thị, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất; kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hóa; đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu...