09:13 26/10/2013

Vinaconex đã cơ cấu xong “cục nợ” Xi măng Cẩm Phả

Hà Anh

VCG vừa có văn bản thông báo công ty đã bán 70% cổ phần tại Xi măng Cẩm Phả cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

Đến hết năm 2012, lỗ lũy kế của Xi măng Cẩm Phả là 1.588 tỷ đồng (chưa kể lỗ chênh lệch tỷ giá là 213 tỷ đồng) chủ yếu do chi phí tài chính quá lớn. <br>
Đến hết năm 2012, lỗ lũy kế của Xi măng Cẩm Phả là 1.588 tỷ đồng (chưa kể lỗ chênh lệch tỷ giá là 213 tỷ đồng) chủ yếu do chi phí tài chính quá lớn. <br>
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HNX) vừa có văn bản thông báo đã ký hợp đồng tái cấu trúc 70% cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả (CPC) với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Tuy nhiên, Vinaconex chưa công bố thông tin cụ thể về thương vụ này.

Trước đó, cổ đông Vinaconex đã thông qua việc chuyển nhượng 70% cổ phần của Xi măng Cẩm Phả thuộc sở hữu của Vinaconex cho đối tác trong và ngoài nước với giá bán không thấp hơn giá trị cổ phiếu được xác định theo vốn chủ sở hữu của CPC tại thời điểm hoàn tất giao dịch.

Được biết, Công ty Cẩm Phả (CPC) là đơn vị do Vinaconex sở hữu tới 99,6% vốn, tương ứng 1.990 tỷ đồng vốn điều lệ. CPC có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, công suất 2,3 triệu tấn/năm.

Tính đến ngày 31/12/2012, công ty mẹ VCG phải trích lập 1.106,7 tỷ đồng tổn thất đầu tư tài chính tại các công ty thành viên và dự phòng các khoản phải thu khó đòi (số liệu đã bù trừ giữa giá trị phải trích lập và giá trị được hoàn nhập) trong đó riêng chi phí phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vào Xi măng Cẩm Phả là 1.209,81 tỷ đồng.

Đến hết năm 2012, lỗ lũy kế của Xi măng Cẩm Phả là 1.588 tỷ đồng (chưa kể lỗ chênh lệch tỷ giá là 213 tỷ đồng) chủ yếu do chi phí tài chính quá lớn. VCG đã phải trả nợ thay cho Xi măng Cẩm Phả là 2.393 tỷ đồng, khiến công ty gặp khó khăn về tài chính, và không còn nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ Xi măng Cẩm Phả.