15:41 25/03/2010

Vinaconex ITC đăng ký niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC).

Theo đó, Vinaconex ITC đăng ký niêm yết 30 triệu cổ phiếu phổ thông trên HNX.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1, tòa nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp; thiết kế, kiến trúc công trình, tư vấn xây dựng; kinh doanh bất động sản.

Được biết, đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 378,4 tỷ đồng; doanh thu đạt 145,11 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng.