17:57 29/03/2010

Vinaconex Mec đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec).

Theo đó, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đăng ký niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên HNX.

Được biết, Công ty có vốn điều lệ thực góp 30 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1, tòa nhà 17T6 - Khu đô thị Trung Hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông tổ chức nắm giữ 48,53%; cổ đông cá nhân nắm giữ 51,47%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: tổ chức đào tạo nghề: mộc, nề, hàn, điện, nhôm kính, công nhân cầu, hầm, công nhân khai thác mỏ, đóng tàu; đào tạo ngoại ngữ;...

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2009 đạt 37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 19,81 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.028,10 đồng.