09:31 21/04/2008

Vinaconex sẽ lên sàn Hà Nội

Hải Bằng

Vinaconex dự kiến kế hoạch niêm yết cố phiếu tại sàn Hà Nội vào tháng 8/2008

Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2008.

Dự kiến, kế hoạch niêm yết sẽ thực hiện vào tháng 8/2008. Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua phương án phát hành thêm 1.500 tỷ đồng giá trị cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Năm 2007, Vinaconex đạt doanh thu 7.048 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2006, lợi nhuận tổng công ty đạt 476,3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức công ty mẹ Vinaconex đạt 10%.

Năm 2008, Vinaconex đưa ra kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng, tăng 16,9% so năm 2007, lợi nhuận của Tổng công ty đạt 480 tỷ đồng, cổ tức công ty mẹ dự kiến đạt 12%.