09:07 07/08/2007

Vinafco đạt lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng

H.Xuân

Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) vừa có giải trình sự biến động về kết quả kinh doanh giữa hai kỳ báo cáo quý 2 và quý 2/2007

Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) vừa có giải trình sự biến động về kết quả kinh doanh giữa hai kỳ báo cáo quý 2 và quý 2/2007.

Theo Vinafco, quý II/2007 có sự biến động tăng về giá bán thép trên thị trường, sản lượng tiêu thụ tăng gần gấp hai lần so với quý I/2007, lợi nhuận đạt khá. Vận tải đường biển doanh thu cũng tăng gần gấp hai lần, lợi nhuận trước thuế tăng tương ứng.

Các dịch vụ vận tải đường bộ biến động giá lên nhưng giá dầu vẫn giữ nguyên cũng làm hiệu quả của dịch vụ này tăng. Hiệu quả dịch vụ kho bãi cũng tăng do khai thác được nhiều khách hàng, tăng doanh thu do đầu tư dự án kho bãi Tiên Sơn 3 (9000m2).

Theo biên bản họp tại thời điểm quý II/2007 về việc phân chia lợi nhuận năm 2006 của các đối tác liên doanh, Vinafco được chia 5.762.192.773 đồng và đã nhận được tiền là 5.762.192.773 đồng.

Theo báo cáo, quý II/2007, Vinafco đạt doanh thu hơn 154 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,1 tỷ đồng.