18:12 28/09/2016

Vinafood 2 được gia hạn thời gian bán cổ phần

Hà Anh

Vinafood 2 được gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu và không xác định lại giá trị doanh nghiệp đối với Công ty mẹ Vinafood 2 đến ngày 30/1/2017

Trang web của Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Trang web của Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu và không xác định lại giá trị doanh nghiệp đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đến ngày 30/1/2017.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quyết định tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 để điều chỉnh tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Vinafood 2.

Trước đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2). Theo đó, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam, hoàn thành trước ngày 1/12/2016.

Được biết, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam khẩn trương thoái vốn nhà nước ở các đơn vị mà tổng công ty đã góp vốn, sớm trình Thủ tướng phương án cổ phần hóa Công ty mẹ.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc giám sát tài chính tại Vinafood 2 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 10/2015 và tháng 2/2016; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của tổng công ty, bảo đảm việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng quy định.