10:48 22/12/2012

Vinafood 2 phải thoái hết vốn tại Vietcombank, TrustBank

Hà Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) giai đoạn 2012 – 2015

Ngành nghề kinh doanh chính của Vinafood 2 gồm: Thu mua, bảo quản, chế 
biến... Xuất nhập khẩu lương thực, nông sản.<br>
Ngành nghề kinh doanh chính của Vinafood 2 gồm: Thu mua, bảo quản, chế biến... Xuất nhập khẩu lương thực, nông sản.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) giai đoạn 2012 - 2015.

Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính của Vinafood 2 gồm thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất nhập khẩu lương thực, nông sản...

Vốn điều lệ của Vinafood 2 theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm định của Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo đề án, nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - Vinafood 2 bao gồm: cơ quan Văn phòng Tổng công ty và 13 doanh nghiệp gồm 9 công ty lương thực; nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 3 doanh nghiệp; nắm giữ từ 51% - 66,27% cổ phần chi phối của 10 doanh nghiệp; nắm giữ cổ phần chi phối tại 9 doanh nghiệp khác.

Đến hết năm 2015, Vinafood 2 phải thoái toàn bộ vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (TrustBank); Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco; Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông và 13 công ty cổ phần khác.