13:54 24/04/2017

Vinalines bán thành công Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines

Hà Anh

Có hai nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân

Trụ sở Vinalines.<br>
Trụ sở Vinalines.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines  (VNLSY) được tổ chức vào ngày 24/4/2017.

Theo đó, Vinalines đã chuyển nhượng thành công lượng lớn cổ phần trị giá 262,5 tỷ đồng tại VNLSY với giá bán khởi điểm là 81,787 tỷ đồng. Lượng cổ phần này tương đương 88,65% vốn điều lệ (thực góp) của Vinalines tại VNLSY.

Có hai nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân với giá trị phần vốn góp bán được là 81,787 tỷ đồng đúng bằng với giá khởi điểm.

Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp chậm nhất 16 giờ ngày 4/5/2017 và thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 26/4/2017 đến ngày 2/5/2017.

Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines được thành lập năm 2008, vốn điều lệ đăng ký là 800 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Vinalines theo cam kết là 85%, tương đương 680 tỷ đồng.

Khi mới thành lập, mục tiêu của công ty này là trở thành nơi huy động vốn, đầu tư xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển của Vinalines tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà máy này có diện tích trên 95,3 ha với tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2016, vốn góp của chủ sở hữu của công ty là 296,5 tỷ đồng - trong đó, Vinalines sở hữu gần 89% vốn, phần còn lại là của Công ty Cổ phần Phát triển hàng hải (Vimadeco). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ gần 186 tỷ đồng.