17:36 05/09/2012

Vinalines chưa thoái được vốn tại VSC

Hà Anh

Nguyên nhân là thị trường thanh khoản kém và giá chưa đạt được như kỳ vọng

Diễn biến giá cổ phiếu VSC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VSC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinalines).

Cụ thể, từ ngày 31/7 đến 31/8, Vinalines vẫn chưa bán được 400.000 cổ phiếu VSC như đã đăng ký do thị trường xấu, thanh khoản kém và chưa đạt được giá như kỳ vọng, hiện Vinalines đang nắm giữ 415.260 cổ phiếu VSC. Mục đích giao dịch là nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Theo báo cáo hợp nhất sau soát xét, 6 tháng đầu năm, VSC đạt 381,7 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 114,4 tỷ đồng, EPS đạt 4.821 đồng.