15:19 31/12/2008

Vinalink đăng ký niêm yết lần đầu trên HOSE

N.Anh

Vinalink đăng ký niêm yết 8,19 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng trên HOSE

Vinalink có vốn điều lệ đăng ký 90 tỷ đồng, vốn thực góp 81,9 tỷ đồng.
Vinalink có vốn điều lệ đăng ký 90 tỷ đồng, vốn thực góp 81,9 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (Vinalink).

Theo đó, Vinalink đăng ký niêm yết 8.190.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng.

Vinalink có vốn điều lệ đăng ký 90 tỷ đồng, vốn thực góp 81,9 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 145-147 Nguyễn Tất Thành, quận 4, Tp.HCM.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực như: Giao nhận đường biển và đường hàng không; dịch vụ Vận tải đa phương thức; dịch vụ Logistics, giao nhận nội địa; gịch vụ  kho ngoại quan và lưu kho bảo quản hàng hóa...