20:02 04/01/2008

Vinamilk chỉnh “room” nhà đầu tư nước ngoài

Hoàng Đạt

Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk sẽ điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, chuẩn bị niêm yết tại Singapore

Chương trình tiếp cận thị trường chứng khoán Singapore đã được khởi động trong tháng 4/2007.
Chương trình tiếp cận thị trường chứng khoán Singapore đã được khởi động trong tháng 4/2007.
Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk (mã VNM, sàn HOSE) sẽ điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, chuẩn bị niêm yết tại Singapore.

Theo Công văn số 1344/UBCK-TTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vinamilk có thể phát hành toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm, tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại ra nước ngoài và được lưu ký thông qua tài khoản lưu ký cấp hai do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Singapore mở tài khoản lưu ký trực tiếp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ giám sát và duy trì tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Vinamilk không vượt quá 49% vốn điều lệ, trong đó Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Singapore nắm giữ không quá 3% vốn điều lệ Vinamilk sau khi phát hành (không vượt quá tổng số cổ phiếu phát hành và niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore).

Với kế hoạch niêm yết tại thị trường Singapore, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu VNM trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn lại là 46% vốn điều lệ.

Ngày 4/1, Vinamilk đã gửi công văn số 10/CV-CTS.ĐT/08 đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố ngày thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nói trên còn 46% vốn điều lệ là ngày 7/1/2008.