16:30 23/03/2009

Vinamilk chuyển nhượng cổ phần Công ty Bia SABMiller Việt Nam

N.Anh

Vinamilk đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng lại toàn bộ phần góp vốn trong Công ty liên doanh SABMiller Việt Nam

Hội đồng Quản trị Vinamilk đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 trình đại hội cổ đông phê duyệt với doanh thu đạt 9.220 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.438 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Vinamilk đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 trình đại hội cổ đông phê duyệt với doanh thu đạt 9.220 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.438 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (VNM-HOSE) vừa công bố chuyển nhượng lại toàn bộ phần góp vốn của Vinamilk trong Công ty liên doanh SABMiller Việt Nam cho đối tác - Công ty SABMiller Asia Plc. (SABMiller).

Được biết, nhà máy bia của công ty đặt tại Bình Dương và chủ yếu cung cấp cho các thị trường Tp.HCM, Đồng bằng Sông Cửu Long và Đà Nẵng.

Theo Vinamilk, sự hợp tác song phương giữa Vinamilk và SABMiller đã đem lại lợi ích cho hai bên và là thời điểm tốt cho SABMiller mở rộng hoạt động đầu tư vào thị trường bia Việt Nam.

Bên cạnh đó, hiện nay Vinamilk muốn tập trung hơn nữa vào ngành sữa và nước giải khát có lợi cho sức khỏe để phát huy thế mạnh sở trường và tạo thêm nhiều lợi ích cho cổ đông của mình.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Vinamilk đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 trình đại hội cổ đông phê duyệt với doanh thu đạt 9.220 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2008.

Năm 2009, Vinamilk dự kiến sẽ đầu tư 1.208 tỷ đồng vào tài sản cố định, trong đó sẽ đầu tư vào dự án Maga factory 203 tỷ đồng với tổng vốn đầu tư 1.330 tỷ đồng; đầu tư 295 tỷ đồng vào dự án nhà máy nước giải khát với tổng vốn đầu tư là 392 tỷ đồng.