08:16 07/05/2016

Vinamilk dự kiến trả cổ tức 2015 bằng tiền với tỷ lệ 60%

Hà Anh

Vinamilk dự kiến chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phiếu

Năm 2015, doanh thu của Vinamilk đạt 40.233 tỷ đồng - tăng 14% so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 7.770 tỷ đồng - tăng 28% so với năm 2014.<br>
Năm 2015, doanh thu của Vinamilk đạt 40.233 tỷ đồng - tăng 14% so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 7.770 tỷ đồng - tăng 28% so với năm 2014.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 17/5 tới với mức chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%.

Theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2015, Vinamilk dự kiến chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trước đó, ngày 4/9/2015, VNM đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

Như vậy, tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 60%. VNM sẽ chi ra trên 6.400 tỷ đồng để trả cổ tức và lợi nhuận chưa phân phối còn lại là trên 2.990 tỷ đồng.

Nếu được cổ đông thông qua, cổ tức đợt 2 sẽ được chi trả vào ngày 16/6/2016 và danh sách cổ đông sẽ được chốt ngay ngày 6/6/2016.

Cũng theo tờ trình của Vinamilk, năm 2016, Công ty dự kiến doanh thu đạt 44.560 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 10.020 tỷ và 8.266 tỷ đồng - tăng lần lượt 7 và 6% so với năm 2015. Chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 50%.

Hội đồng Quản trị công ty này đề xuất tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 dự kiến là 4.000 đồng/cổ phần và cổ tức năm 2016 sẽ được tạm ứng đợt 1 vào tháng 8 - 9/2016 với tỷ lệ 40% và chi trả đợt 2 vào tháng 5 - 6 năm 2017.

VNM cũng trình kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ phát hành 5:1.

Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 3/2016. Nguồn vốn thực hiện sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối.