11:08 23/07/2013

Vinamilk giải thể Công ty Sữa Dielac

Hà Anh

Đây là thủ tục cuối cùng trong quá trình giải thể sữa Dielac để chuyển thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Thông tin&nbsp; sữa Dielac trên trang web của Vinamilk.<br>
Thông tin&nbsp; sữa Dielac trên trang web của Vinamilk.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) công bố giải thể Công ty TNHH MTV Sữa Dielac.

Theo đó, ngày 22/7, Vinamilk đã nhận được quyết định của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore "về việc xóa tên doanh nghiệp và dự án đầu tư trong sổ đăng ký đầu tư với Công ty TNHH MTV Sữa Dielac".

Đây là thủ tục cuối cùng trong quá trình giải thể Công ty TNHH MTV Sữa Dielac để chuyển thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa bột Việt Nam.

Chi nhánh có địa chỉ tại số 9, Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Được biết, doanh thu thuần của công ty mẹ Vinamilk trong quý 2/2013 đạt gần 8.125 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 14.850 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1.822 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; EPS đạt 2.186 đồng. Luỹ kế 6 tháng năm 2013 VNM lãi 3.347 tỷ đồng, EPS đạt 4.015 đồng.