08:55 10/04/2007

Vinamilk giải trình về nghi ngờ có mạt sắt trong sữa

Hoàng Lộc

Ngày 21/01/07, khi tiến hành bảo dưỡng định kỳ, Vinamilk phát hiện vết xước trên nắp máy

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố thông tin theo yêu cầu của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với nội dung như sau:

Về liên doanh Campina: hai bên liên doanh đã thống nhất chủ trương về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Vinamilk trong liên doanh vào tháng 1/2007.

Hiện nay, Campina mới bắt đầu tiến hành các thủ tục xin phép chuyển đổi và vẫn chưa nhận được chấp thuận từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, vốn đầu tư vào Campina chỉ chiếm 1,16% vốn chủ sở hữu của Vinamilk nên việc chuyển từ hợp tác đầu tư trong liên doanh sang hợp tác với Campina trong lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu sẽ khó có khả năng ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Vinamilk.

Về việc sự cố kỹ thuật đối với sản phẩm sữa bột: ngày 13/01/2007, Vinamilk phát hiện 1 gói chống ẩm 30 gram dùng cho 1 bao 5kg DHA bị rách nên đã cô lập 6.928 hộp sữa bột và 30 tấn bán thành phẩm chưa vào hộp.

Về sự cố vết xước nắp máy: Ngày 21/01/07, khi tiến hành bảo dưỡng định kỳ, Vinamilk phát hiện vết xước trên nắp máy nên đã tiến hành kiểm tra các lô sản phẩm nghi ngờ có mạt sắt do vết xước gây ra trong ca sản xuất từ ngày 14/1/2007 đến ngày 20/1/2007 (do quy trình ISO sau khi sản xuất phải lưu kho ít nhất 7 ngày nên khi công ty phát hiện được thì toàn bộ số hàng nghi ngờ vẫn nằm trong kho của công ty) và đã cô lập toàn bộ 10.872 hộp sữa bột.