23:36 24/01/2014

Vinamilk muốn tăng cổ tức năm 2013 lên 40%

Hà Anh

Nếu được thông qua thì tỷ lệ cổ tức năm 2013 của VNM sẽ là 40% thay vì 34% như đã được phê duyệt

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) công bố thông tin về việc xin tăng tỷ lệ cổ tức.

Theo đó, Hội đồng Quản trị VNM quyết định sẽ trình đại hội cổ đông thường niên 2014 thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức đợt 3/2013 của VNM từ 6% lên 12% (tức 1.200 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, nếu được thông qua thì tỷ lệ cổ tức năm 2013 của VNM sẽ là 40% thay vì 34% như nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã phê duyệt. Mức cổ tức thực tế năm 2013 được chi trả sẽ là mức được Đại hội cổ đông thường niên 2014 phê duyệt chính thức.

Như vậy, với 833.467.061 cổ phiếu VNM đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi ra hơn 3.333 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông và với việc tăng thêm 6% thì VNM sẽ phải chi ra thêm khoảng 500 tỷ đồng nữa.

Trước đó, Vinamilk đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao giấy phép đầu tư nhà máy sữa cùng công ty Angkor Dairy Products. Đây là dự án nhà máy chế biến các sản phẩm sữa do Vinamilk và đối tác Campuchia đầu tư. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 23 triệu USD, Vinamilk đóng góp 51% và đối tác tại Campuchia đóng góp 49%.