11:42 07/04/2014

Vinamilk muốn tăng cổ tức năm 2013 lên 48%

Hà Anh

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2013 và cổ phiếu thưởng

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2013 và cổ phiếu thưởng.

Theo đó, Hội đồng Quản trị VNM sẽ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua tăng tỷ lệ cổ tức năm 2013 của Vinamilk từ 34% đã phê duyệt lên 48%/mệnh giá.

Như vậy, nếu được phê duyệt theo đề xuất này thì tỷ lệ cổ tức đợt 3/2013 của VNM sẽ là 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Mức cổ tức thực tế được chi trả sẽ là mức được đại hội đồng cổ đông 2014 phê duyệt.

Đồng thời, Vinamilk sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu hiện tại được nhận 1 cổ phiếu mới).

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty đã đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức đợt 3/2013 của VNM từ 6% lên 12% (tức 1.200 đồng/cổ phiếu) và tỷ lệ cổ tức năm 2013 của VNM sẽ là 40% thay vì 34% như nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2013 đã phê duyệt.

Như vậy, với 833.467.061 cổ phiếu VNM đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi ra hơn 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông và với việc trả cổ tức đợt 3/2013 là 20% thì VNM phải chi ra thêm khoảng 1.667 tỷ đồng nữa.