16:47 05/03/2013

Vinamilk nâng mức cổ tức 2012 lên 38%

Hà Anh

Hội đồng Quản trị VNM thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 từ 10% lên 18%, nâng cổ tức cả năm lên 38%

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã VNM) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 4/3.

Theo đó, Hội đồng quản trị Vinamilk quyết định sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức đợt 2/2012 từ 10% lên 18%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu lên 1.800 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tỷ lệ cổ tức năm 2012 của Vinamilk là 38%, thay vì 30% như Đại hội cổ đông đã phê duyệt. Tuy nhiên, mức cổ tức thực tế được chi trả sẽ là mức được Đại hội đồng cổ đông 2013 phê duyệt.

Được biết, số lượng cổ phiếu của VNM sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng lên 834 triệu cổ phiếu và 430.120 cổ phiếu quỹ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012, doanh thu thuần của VNM đạt 26.797 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 6.887 tỷ đồng và 5.786 tỷ đồng, tương ứng tăng 39,6% và 38,9% so với cùng kỳ. EPS năm 2012 đạt 6.940 đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ (5.082 đồng).