00:11 13/03/2007

Vinamilk sẽ phát hành gần 9 triệu cổ phiếu tại Singapore

Đăng Long

Dự kiến trong năm 2007, Vinamilk sẽ phát hành gần 9 triệu cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Singapore

Vinamilk đang giữ vị trí cao trong thị trường sữa Việt Nam - Ảnh: TT.
Vinamilk đang giữ vị trí cao trong thị trường sữa Việt Nam - Ảnh: TT.
Dự kiến trong năm 2007, Vinamilk sẽ phát hành gần 9 triệu cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Singapore.

Đây là một nội dung được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thống nhất trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 31/3 tới.

Cụ thể, Vinamilk dự kiến trong năm 2007 sẽ phát hành thêm tại thị trường chứng khoán Singapore 8.852.524 cổ phiếu, tổng mệnh giá là 88.525.240.000 đồng, tương đương 5% vốn điều lệ sau khi hoàn tất giai đoạn 3 năm 2007, theo giấy phép phát hành số 66/UBCK-ĐKPH do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2006.

Như vậy, đến thời điểm này, Vinamilk là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu tại thị trường nước ngoài. Kế hoạch này có thể nằm trong định hướng chương trình tiếp cận thị trường chứng khoán Singapore mà Bộ Tài chính chuẩn bị triển khai từ tháng 4 tới.

Ngoài kế hoạch trên, Vinamilk dự kiến sẽ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 10 : 1 (10 cổ phiếu cũ được 01 cổ phiếu mới), tương đương 17.705.048 cổ phiếu, tổng mệnh giá là 177.050.480.000 đồng. Dự kiến thời gian thực hiện chia cổ phiếu thưởng là 30/6/2006 nếu được Đại hội cổ đông thông qua.

Vinamilk cũng vừa công bố đã đạt 21,8% mức mục tiêu 898 tỷ đồng lợi nhuận năm 2007 sau hai tháng đầu tiên của năm.