09:21 29/03/2012

Vinamilk tăng cổ tức lên 40% bằng tiền mặt

Tú Uyên

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM-HSX) vừa thống nhất tăng mức chi trả cổ tức từ 30% lên 40% bằng tiền mặt

Bà Mai Kiều Liên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk trong nhiệm kỳ 5 năm tới - Ảnh: Minh Đức.
Bà Mai Kiều Liên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk trong nhiệm kỳ 5 năm tới - Ảnh: Minh Đức.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM-HSX) vừa thống nhất tăng mức chi trả cổ tức từ 30% lên 40% bằng tiền mặt.

Báo cáo tại đại hội trên, năm 2011, Vinamilk đạt 22.070 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 4.218 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 37% và 17% so với năm ngoái. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng nhà máy cà phê hòa tan trong năm 2010, lợi nhuận trong 2011 tăng trưởng 28%.

Tính đến cuối năm 2011, tổng tài sản của Vinamilk tăng lên 15.583 tỷ đồng, tăng 4.810 tỷ đồng so với đầu năm, tức tăng 45%; trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 3.548 tỷ đồng (tăng 60%) và tài sản dài hạn tăng 1.262 đồng (tăng 26%). Lượng tiền mặt còn 3.597 tỷ đồng, tăng 62% so với đầu năm 2011.

Với kết quả này, đại hội cổ đông thường niên 2012 của Vinamilk đã thống nhất tăng mức chi trả cổ tức 2011 từ 30% lên 40% bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền cho đợt trả cổ tức lần hai 2.000 đồng/cổ phiếu là ngày 10/4/2012.

Năm 2012, Vinamilk dự kiến doanh thu bình quân tăng 20%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng 11,2%. Kế hoạch này được đặt ra khá thận trọng khi hai tháng đầu năm Vinamilk ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 30% và 20%.

Mục tiêu đặt ra là Vinamilk tiếp tục dẫn đầu thị trường sữa đặc và sữa chua với hơn 80% thị phần; mảng sữa nước chiếm 50% thị phần; sữa bột giành được khoảng 30%. Năm 2013, với việc nhà máy sữa Việt Nam đi vào hoạt động, dự kiến nâng gấp đôi công suất sữa nước, và nhà máy sữa bột Dielac II đi vào hoạt động quý 2/2013 sẽ tăng công suất sữa bột lên 4 lần.

Đại hội trên cũng thống nhất bà Mai Kiều Liên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ 5 năm tới.