10:10 23/02/2012

VinaPhone cắt dịch vụ thuê bao trả trước đăng ký sai

Thủy Diệu

Mạng di động VinaPhone cho biết, sau 31/3, thuê bao trả trước không đăng ký chính xác thông tin cá nhân sẽ bị cắt dịch vụ

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, có khoảng 1,3 triệu thuê bao trả trước củaVinaPhone, Viettel và MobiFone tại Hà Nội và Đà Nẵng phải đăng ký lại thông tin cá nhân.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, có khoảng 1,3 triệu thuê bao trả trước củaVinaPhone, Viettel và MobiFone tại Hà Nội và Đà Nẵng phải đăng ký lại thông tin cá nhân.
Mạng di động VinaPhone cho biết, sau 31/3, thuê bao trả trước không đăng ký chính xác thông tin cá nhân sẽ bị cắt dịch vụ.

Cụ thể, theo VinaPhone, thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông tại văn bản số 631/CVT-CPTT, ngày 12/12/2011 về việc xử lý đối soát thông tin thuê bao di động trả trước, nhà mạng này đề nghị khách hàng là thuê bao trả trước đăng ký lại thông tin cá nhân chính xác từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 31/3/2012.

VinaPhone cho biết, căn cứ theo tình hình thực tế số lượng thuê bao của VinaPhone, Cục Viễn thông đã cung cấp 3 nhóm số thuê bao gồm:

Nhóm 1: Nhóm số thuê bao có số chứng minh nhân dân (CMDN) do Công an Tp.Hà Nội, Đà Nẵng cấp, kết quả đối soát CMND không có trong thực tế.

Nhóm 2: Nhóm số thuê bao có số CMND do Công an Tp.Hà Nội, Đà Nẵng cấp, kết quả đối soát số CMND đó thuộc công an tỉnh, thành phố khác quản lý nhưng gắn nơi cấp là Hà Nội hoặc Đà Nẵng.

Và nhóm 3: Nhóm số thuê bao có số CMND do Công an Tp.Hà Nội, Đà Nẵng cấp, kết quả đối soát số CMND trùng số CMND nhưng không trùng họ tên và ngày sinh.

Theo mạng này, với các nhóm số thuê bao, VinaPhone sẽ thực hiện nhắn tin tới thuê bao trả trước đăng ký lại thông tin cá nhân, thuê bao nào không thực hiện đăng ký lại thông tin cá nhân chính xác sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, có khoảng 1,3 triệu thuê bao trả trước củaVinaPhone, Viettel và MobiFone tại Hà Nội và Đà Nẵng phải đăng ký lại thông tin cá nhân. Đây là số thuê bao đăng ký thông tin cá nhân chưa chính xác sau khi đã được Bộ Công an đối soát.