11:15 01/08/2007

Vinare chốt danh sách để phát hành thêm cổ phiếu

H.Xuân

Vinare dự kiến phát hành thêm 13.720.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare – mã VNR) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 với tỷ lệ 9% bằng tiền mặt.

Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 10/8/2007 là ngày đăng ký cuối cùng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/8/2007 (đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3) và là 9/8/2007 (đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2).

Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1,bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 8/8/2007 và 9/8/2007.

Được biết, Vinare dự kiến phát hành thêm 13.720.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được phân bổ 1 quyền mua, 10 quyền mua sẽ được mua 4 cổ phần mới, số lượng cổ phần được mua làm tròn xuống đến hàng chục).

Theo đó, người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thoả thuận và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 27/8/2007 đến hết ngày 19/9/2007. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: từ ngày 27/8/2007 đến hết ngày 21/9/2007.