14:58 15/07/2010

Vinashin sẽ bán bớt vốn tại VSP

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) bán bớt phần vốn tại VSP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu Khí Vinashin - Shinpetrol (mã VSP-HNX) cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) bán bớt phần vốn tại công ty này.

Theo đó, Vinashin sẽ tiến hành bán bớt phần vốn hiện có tại Công ty Shinpetrol. Tỷ lệ sở hữu của Vinashin tại Shinpetrol hiện tại là 39,56%, tương đương 15.066.437 cổ phiếu. Hình thức chuyển nhượng thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận trong hệ thống (nếu giá nằm trong bien độ) hoặc ngoài hệ thống (nếu giá nằm ngoài biên độ) với giá bán không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần và được phân bổ giao dịch thành nhiều đợt.

Công ty Shinpetrol tìm kiếm chuyển nhượng cổ phần cho các đối tác chiến lược cùng hợp tác và hỗ trợ Shinpetrol trong việc đầu tư các dự án bất động sản và đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ vận tải hiệu quả cao.