10:55 06/08/2007

Vincom bán xong 20 triệu cổ phiếu

Vinh Sơn

Đến ngày 3/8, 20 triệu cổ phiếu của Vincom đã được bán hết cho công chúng trong nước với tổng giá trị 775 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vincom cho biết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đến ngày 3/8, 20 triệu cổ phiếu của Vincom đã được bán hết cho công chúng trong nước với tổng giá trị 775 tỷ đồng.

Trong tổng số 20 triệu cổ phiếu có 15 triệu cổ phiếu được dành bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong khi đó, 5 triệu cổ phiếu phổ thông còn lại được bán đấu giá thông qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với mức giá khởi điểm là 80.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu của Vincom năm nay dự kiến đạt khoảng 220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 127 tỷ đồng.

Với qui mô vốn 800 tỷ đồng, chỉ tiêu EPS của Vincom cơ bản sẽ đạt 1.589 đồng/cổ phiếu. Năm 2008 lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ tăng 9% và đạt 138 tỷ đồng.