19:16 15/05/2007

Vincom chào bán 20 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vincom sẽ chào bán 20 triệu cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Toàn cảnh Tháp đôi Vincom tại Hà Nội.
Toàn cảnh Tháp đôi Vincom tại Hà Nội.
Công ty Cổ phần Vincom sẽ chào bán 20 triệu cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, có 15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 5 triệu cổ phiếu bán đấu giá ra bên ngoài thông qua sàn Tp.HCM. 

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (cứ 4 quyền mua, cổ đông sẽ được mua 01 cổ phiếu mới) với giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phần.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sphối hợp với Vincom thông báo tới các cổ đông thực hiện quyền ưu tiên mua trước cổ phần và ngày chốt danh sách hưởng quyền mua trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được giấy đăng ký chào bán ra công chúng.

Năm triệu cổ phiếu còn lại sẽ được đấu giá qua sàn Tp.HCM vào ngày 6/6 với mức giá khởi điểm 80.000 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư đăng ký và nộp cọc từ 14/5 đến 30/5.

Công ty Cổ phần Vincom có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, chuyên kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, máy móc, thiết bị công trình, kinh doanh khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí...