09:22 03/07/2007

Vincom giải trình về hai dự án đầu tư

H.Xuân

Ngày 2/7, Công ty Cổ phần Vincom đã có giải trình về việc triển khai dự án chợ Hôm - Đức Viên và dự án tại 114 Mai Hắc Đế

Sau khi nhận được Công văn số 942/QLPH của Ủy ban Chứng khoán yêu cầu giải trình một số thông tin về việc triển khai dự án chợ Hôm - Đức Viên và dự án tại 114 Mai Hắc Đế, ngày 2/7, Công ty Cổ phần Vincom đã có giải trình.

Tại Công văn giải trình, Công ty Vincom khẳng định rằng đối với cả hai dự án nêu trên, cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ văn bản nào của các cấp có thẩm quyền yêu cầu công ty ngừng triển khai dự án.

Hiện tại, Vincom vẫn đang triển khai Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại Chợ Hôm-Đức Viên bằng việc chuẩn bị tài liệu, phương án tài chính, và đã nộp hồ sơ tham gia dự thầu, hiện đang chờ kết quả đấu thầu.

Riêng Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê ở 114 Mai Hắc Đế, Vincom cho biết, do tiến trình thực hiện khảo cổ, thám sát khu đất chưa hoàn tất toàn bộ nên Công ty dự kiến sẽ khởi công công trình vào tháng 8/2007, thay vì kế hoạch khởi công dự kiến trong bản cáo bạch là vào tháng 6/2007. Các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án vẫn đang tiếp tục thực hiện bình thường.