17:12 09/11/2009

Vincom sẽ phát hành 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

N.Anh

Đại hội cổ đông VIC đã phê chuẩn việc phát hành và niêm yết trái phiếu với tổng giá trị đợt phát hành tối đa là 150 triệu USD

Đại hội cổ đông VIC đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu không vượt quá 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty sau khi hoàn tất việc phát hành.
Đại hội cổ đông VIC đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu không vượt quá 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty sau khi hoàn tất việc phát hành.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đã thông qua đề án phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Theo đó, Đại hội cổ đông VIC đã phê chuẩn đề án phát hành và niêm yết trái phiếu với tổng giá trị đợt phát hành tối đa là 150 triệu USD.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhằm để góp vốn vào Dự án Khu chức năng đô thị tại số 74 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Royal City); Dự án Tổ hợp 8/3 và Hanosimex tại số 460 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và tại số 25 ngõ 13 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Eco City) và bổ sung vốn lưu động cho công ty theo phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu không vượt quá 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty sau khi hoàn tất việc phát hành.

Vốn điều lệ của công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Niêm yết cổ phiếu được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.