09:28 11/05/2007

Vincom sẽ thành lập công ty chứng khoán và quản lý quỹ

H.Xuân

Công ty Cổ phần Vincom sẽ thành lập công ty chứng khoán với vốn điều lệ 300 tỷ đồng và công ty quản lý quỹ chứng khoán với 50 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vincom vừa thông qua kế hoạch thành lập thêm hai công ty thành viên chuyên doanh tài chính là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom với vốn điều lệ 300 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ chứng khoán Vincom với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Tại cả 2 công ty mới này, Vincom sẽ nắm giữ 70% cổ phần, 30% còn lại sẽ dành cho các đối tác chiến lược là các ngân hàng và những thể chế tài chính khác và Ban lãnh đạo của 2 công ty này đóng góp.

Theo ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Vincom, việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài chính của Vincom không chỉ nhằm tranh thủ cơ hội của thị trường chứng khoán mà còn nhằm đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động theo chiến lược phát triển của Công ty với mục tiêu hình thành và phát triển hệ thống kinh doanh tài chính tiến tới là hình thành ngân hàng.

Ông Hiệp nói: “Đề án thành lập 2 công ty chuyên doanh tài chính này đã được chúng tôi thông qua các cổ đông và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Các công tác chuẩn bị cho việc thành lập và triển khai hoạt động đã được chúng tôi hoàn tất và chỉ chờ Uỷ ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt”.

Dự kiến, chậm nhất là tháng 7 tới, Vincom sẽ ra mắt hai công ty trên. Công ty cổ phần chứng khoán Vincom sẽ có các ngành nghề kinh doanh là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tài chính khác.

Còn Công ty Cổ phần Quản lý quỹ chứng khoán Vincom sẽ các nhiệm vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam.