09:02 11/08/2012

Vingroup bầu bà Mai Hương Nội làm thành viên hội đồng quản trị

Hà Anh

Bà Mai Hương Nội từng giữ chức Tổng giám đốc Vingroup từ tháng 3/2006 đến tháng 14/6/2012

Bà Mai Hương Nội.
Bà Mai Hương Nội.
Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo nghị quyết đại hội cổ đông về việc bổ nhiệm bổ sung bà Mai Hương Nội làm thành viên hội đồng quản trị.

Như vậy, Hội đồng Quản trị Vingroup hiện có 10 thành viên gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 6 phó chủ tịch hội đồng quản trị: bà Phạm Thúy Hằng, Phạm Thu Hương, Nguyễn Diệu Linh, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Tuyết Hằng, và ông Lê Khắc Hiệp.

3 thành viên hội đồng quản trị có ba người gồm: ông Nguyễn Trọng Hiền, ông Ling Chung Yee Roy và bà Mai Hương Nội.

Được biết, bà Mai Hương Nội từng giữ chức Tổng giám đốc Vingroup từ tháng 3/2006 đến tháng 14/6/2012. Sau đó, Vingroup bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy lên làm Tổng giám đốc và bà Mai Hương Nội giữ chức Phó tổng giám đốc.