15:21 05/09/2012

Vingroup bổ nhiệm giám đốc tài chính mới

Hà Anh

Tập Đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) công bố quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Tập Đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) công bố quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Vingroup bổ nhiệm ông George Edward Royle, thạc sỹ quản trị kinh doanh về chiến lược và tài chính quốc tế, thành viên FCCA, thành viên Hiệp hội kế toán quản trị công chứng, làm Giám đốc tài chính từ ngày 4/9/2012.

Được biết, vào đầu tháng 8/2012, Vingroup đã thông báo nghị quyết đại hội cổ đông về việc bổ nhiệm bổ sung bà Mai Hương Nội làm thành viên hội đồng quản trị.