14:56 22/08/2013

Vingroup lấy ý kiến cổ đông về việc sáp nhập PFV

Hà Anh

Vingroup hiện sở hữu 58,4 triệu cổ phần PFV, chiếm 97,34% tổng số cổ phần đang lưu hành

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần VIC (mã VIC-HOSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV.

Theo đó, VIC sẽ nhận sáp nhập PFV theo hình thức hoán đổi cổ phiếu, với tỷ lệ hoán đổi là 1:2, tức 1 cổ phiếu VIC hoán đổi lấy 2 cổ phiếu PFV.

PFV là công ty có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, tương ứng 60 triệu cổ phần, ngành nghề hoạt động là phát triển dự án bất động sản thương mại, dịch vụ cao cấp. Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu 58,4 triệu cổ phần PFV, chiếm 97,34% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Cụ thể, để tiến hành hoán đổi, VIC dự kiến phát hành 796.800 cổ phiếu để hoán đổi lấy số cổ phiếu còn lại của các cổ đông PFV, với tổng giá trị phát hành là 7,968 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Sau khi phát hành, vốn điều lệ VIC sẽ tăng lên 9.296 tỷ đồng.

Toàn bộ người lao động của PFV vẫn tiếp tục làm việc tại Vingroup sau khi thực hiện sáp nhập. Thành phần hội đồng quản trị và ban kiểm soát không có gì thay đổi.

Trước đó, Vingroup cũng thông báo chuyển nhượng 60 triệu cổ phần, chiếm 40% Công ty Cổ phần Xây dựng Đại An. Sau chuyển nhượng Vingroup không còn là cổ đông của công ty này nữa.