10:05 19/10/2013

Vingroup nâng tổng vốn vay lên 150 triệu USD

Hà Anh

Khoản vay được thu xếp chính bởi Credit Suisse AG, Maybank Investment Bank Berhad và Deutsche Bank AG

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Vingroup (mã VIC-HOSE) vừa công bố thông tin khoản vay bổ sung 50 triệu USD.

Theo đó, ngày 8/10/2013, Vingroup đã hoàn thành việc đàm phán và ký kết hợp đồng vay hợp quốc tế trị giá 100 triệu USD. Đến 17/10/2013, tập đoàn đã đàm phán và ký kết hợp đồng vay hợp vốn quốc tế bổ sung thêm trị giá 50 triệu USD, nâng tổng vốn mức vay hợp vốn lên thành 150 triệu USD.

Khoản vay được thu xếp chính bởi nhóm ngân hàng Credit Suisse AG, Maybank Investment Bank Berhad và Deutsche Bank AG nhằm cấp vốn cho các dự án đang và sẽ phát triển của Vingroup.

Trước đó, ngày 16/10/2013, Vingroup ra quyết định thành lập hai công ty con do tập đoàn làm chủ sở hữu 100% gồm: Công ty TNHH Quản lý Đô thị Vincom có vốn điều lệ 50 tỷ đồng và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom có vốn điều lệ 2 tỷ đồng.