16:12 12/09/2014

Vingroup sẽ là nhà đầu tư chiến lược của Vinatex

Hà Anh

Vingroup đăng ký mua 10% vốn điều lệ, tương đương 50 triệu cổ phiếu của Vinatex

Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần.
Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa thông báo đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần, nhà đầu tư trong lĩnh vực Sản xuất kinh doanh, phân phối, Tập đoàn đa ngành sở hữu chuỗi bán lẻ là các trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam, đăng ký mua 10% vốn điều lệ tương đương 50.000.000 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân phối, đơn vị đầu ngành về phát triển Khu Công nghiệp tại Việt Nam, đăng ký mua 14% vốn điều lệ tương đương 70.000.000 cổ phiếu.

Được biết, Vinatex sẽ tiến hành cổ phần hoá với phương thức vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tại thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu, Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 255.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3.000.850 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 120.000.000 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 121.999.150 cổ phần, chiếm 24,40% vốn điều lệ.

Sau khi cổ phần hoá, Vinatex sẽ phải thuê đất của nhà nước và trả tiền thuê theo quy định của pháp luật. Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần sẽ là hơn 4.700 lao động.

Theo Quy chế bán đầu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thời gian để các nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và đặt cọc chậm nhất đến 16 giờ ngày 12/9/2014. Thời gian tổ chức đấu giá từ 08 giờ 30 ngày 22/9/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.