16:38 09/11/2016

Vingroup vào top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 2016

Hải Yến

Vingroup thuộc nhóm 10 doanh nghiệp đứng đầu danh sách hoạt động phát triển bền vững tốt nhất

Bảng xếp hạng được công bố hôm 8/11 tại Hà Nội, do Hội dồng 
Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động -
 Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và
 Môi trường (MONRE), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước (SSC) thực hiện.
Bảng xếp hạng được công bố hôm 8/11 tại Hà Nội, do Hội dồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) thực hiện.
Tập đoàn Vingroup vừa được xếp hạng là 1 trong 10 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam 2016, sau nhiều nỗ lực về tăng trưởng, trách nhiệm xã hội, lao động và môi trường.

Bảng xếp hạng nói trên được công bố hôm 8/11 tại Hà Nội, do Hội dồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) thực hiện.

Tiêu chí đánh giá là bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) do các chuyên gia về kinh tế, xã hội, lao động và môi trường… xây dựng, nhằm phản ánh uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, khả năng thu hút nguồn nhân lực, quá trình hoạt động, tiềm năng phát triển trong tương lai, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm môi trường.

Hội đồng đánh giá, xếp hạng đã lựa chọn được 100 doanh nghiệp có hoạt động và chiến lược phát triển bền vững bài bản nhất năm 2016. Trong đó, Vingroup thuộc nhóm 10 doanh nghiệp đứng đầu danh sách hoạt động phát triển bền vững tốt nhất.

Phát biểu nhân sự kiện, bà Dương Mai Hoa, Tổng giám đốc Vingroup nói: “Xu hướng phát triển bền vững là con đường tất yếu của một doanh nghiệp. Để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, Vingroup mới đây đã tiên phong thúc đẩy mô hình phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Qua đó, chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều người Việt Nam được hưởng các dịch vụ y tế và giáo dục như các nước tiên tiến trên thế giới ngay tại đất nước mình, mặt khác sẽ từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.