14:58 09/05/2011

VIP lãi gần 12 tỷ đồng trong quý 1

Hà Anh

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Từ 2011 - 2015, công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.
Từ 2011 - 2015, công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 đạt 423,57 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 70,47 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,3 tỷ đồng;

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 15,47 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 11,69 tỷ đồng.

Theo VIP quý 1 năm nay công ty lãi 11,69 tỷ đong tăng so với cùng kỳ năm trước là 2,316 tỷ đồng (9,35 tỷ đồng), tương ứng tăng 24,72% là do đội tài hoạt đông tốt, đặc biệt là những tài cho thuê ngoài có nguồn hàng ổn định, giá cước hợp lý, đồng thời công ty thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.635,323 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 112,521 tỷ đồng; cổ tức 9%/năm.

Dự kiến, từ năm 2011 đến 2015, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ gần 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho các dự án của công ty.