11:39 05/11/2009

VIP, VSH, TRC và HSG công bố kết quả kinh doanh tháng 10

N.Anh

VIP, VSH, TRC và HSG vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009

Theo TRC, tình hình kinh doanh của công ty tiếp tục có nhiều thuận lợi, do giá bán cao và có chiều hướng tiếp tục tăng, do nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới giảm và nhu cầu cao su tăng.
Theo TRC, tình hình kinh doanh của công ty tiếp tục có nhiều thuận lợi, do giá bán cao và có chiều hướng tiếp tục tăng, do nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới giảm và nhu cầu cao su tăng.
VIP, VSH, TRC và HSG vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2009 với tổng doanh thu đạt 102,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,56 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế đến 31/10/2009 đạt 101,83 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm 2009.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH) công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2009 với tổng sản lượng điện sản xuất được 739,3 triệu kwh, tổng doanh thu đạt 428,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 254,2 tỷ đồng.

* Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009 với sản lượng đạt 1.449 tấn cao su, lũy kế đạt 9.261 tấn - bằng 71,24% kế hoạch năm (13.000 tấn cao su).

Tổng doanh thu tháng 10/2009 đạt 34,384 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2009 đạt 312 tỷ đồng - bằng 90,59% kế hoạch năm (344,586 tỷ đồng). Lợi nhuận tháng 10/2009 đạt 15,01 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2009 đạt 106,8 tỷ đồng - bằng 99,49% kế hoạch năm (107,345 tỷ đồng).

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) tháng 10 đạt 500,3 đồng, lũy kế đạt 3.560 đồng - bằng 99,44% kế hoạch năm (3.580 đồng).

Theo TRC, tình hình kinh doanh của công ty tiếp tục có nhiều thuận lợi, do giá bán cao và có chiều hướng tiếp tục tăng, do nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới giảm và nhu cầu cao su tăng.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Hoa Sen Group (mã HSG) công bố ước thực hiện kết quả kinh doanh tháng 10/2009 với sản lượng tiêu thụ đạt 16,375 tấn; doanh thu thuần đạt 275 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng.

HSG dự kiến chỉ tiêu kế hoạch tài chính niên độ 2009-2010 với lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, trung bình đạt 43,333 tỷ đồng/tháng.